Παρασκευή, 29 Μαρτίου 2013

60.500 ευρώ πρόστιμο για τη λειτουργία του ΧΥΤΑ Κιάτου

60.500 ευρώ πρόστιμο στο δήμο Σικυωνίων για τη λειτουργία του ΧΥΤΑ Κιάτου
Στην ιστοσελίδα tovima.gr αναφέρθηκε μεταξύ άλλων: «Την επιβολή προστίμων σε 14 μονάδες συνολικού ύψους 549.281 ευρώ υπέγραψε ο ειδικός γραμματέας Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Μ. Κουρουζίδης.
Οι κυριότερες παραβάσεις αφορούσαν τη λειτουργία ΧΥΤΑ χωρίς έγκριση περιβαλλοντικών όρων, την ανεξέλεγκτη διάθεση υγρών αποβλήτων ελαιουργείου και τη μη σύννομη διάθεση τέφρας πυρηνόξυλου, την ανεξέλεγκτη απόρριψη ή διάθεση υγρών και στερεών αποβλήτων καθώς και επικινδύνων αποβλήτων κτλ.
Μεταξύ των μονάδων στις οποίες επιβλήθηκαν τα πρόστιμα περιλαμβάνονται: τρεις δήμοι, δύο εργοστάσια τροφίμων και ποτών, δύο μονάδες παραγωγής ηλεκτρισμού, εταιρεία παραγωγής μολύβδου από ανακύκλωση συσσωρευτών, βιομηχανία εκτυπώσεων – βιβλιοδεσίας, βιομηχανία κατασκευής μεταλλικών εξαρτημάτων με επιψευδαργύρωση και ηλεκτροστατική βαφή, αγροτικός συνεταιρισμός, μονάδα πυρηνελαιουργείου, λατομείο αδρανών υλικών και μάνδρα οικοδομικών υλικών.
Μεταξύ άλλων επιβλήθηκαν πρόστιμα στις παρακάτω μονάδες:
 
1. Επιβολή προστίμου 60.500 ευρώ στον Δήμο Σικυωνίων Κορινθίας για τη λειτουργία του ΧΥΤΑ Κιάτου στη θέση Λιτσάρδα Μουλκίου του Δήμου Σικυωνίων.
 
Παραβάσεις: Λειτουργία χωρίς Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων, Μη τήρηση προδιαγραφών λειτουργίας όπως προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία και τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους, Μη παρακολούθηση παραμέτρων λειτουργίας όπως προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία και τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους, Λειτουργία χώρου ανεξέλεγκτης απόθεσης απορριμμάτων…»
Δημοσίευση σχολίου