Τρίτη, 16 Ιουλίου 2019

ΑΓΩΝΑΣ ΜΙΝΙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ «ΗΛΙΑΣ ΚΑΛAΝΤΖΗΣ 2019»

ΑΓΩΝΑΣ ΜΙΝΙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ

«ΗΛΙΑΣ ΚΑΛAΝΤΖΗΣ 2019»

Απονέμεται στον…………………………………………………


για τη συμμετοχή του στον  αγωνα Î‘ποτέλεσμα εικόνας για μπαλα