Τρίτη, 1 Δεκεμβρίου 2015

Δελτίο Τύπου selonta

ΣΕΛΟΝΤΑ: Συνεχίζει αυξανόμενα η κερδοφορία στα λειτουργικάαποτελέσματα
(EBITDA) στα επίπεδα των €14 εκ. (ποσοστό12% επίτου τζίρου για τον Όμιλο), με
αύξηση πωλήσεων κατά20% στην Εταιρεία και κατά12% στον Όμιλο και οι
εξαγωγέςιχθύων να ανέρχονται στο 87% για το εννεάμηνο του 2015.
Αθήνα 30.11.2015
Αυξημένεςπωλήσειςκατά20% στην Εταιρεία και κατά12% στον Όμιλο και για το εννεάμηνο του
2015 παρουσιάζει η ΣΕΛΟΝΤΑ. Συγκεκριμένα ο κύκλος εργασιών στην Εταιρεία στο εννεάμηνο του 2015
παρουσίασε αύξηση 20% φτάνοντας τα €110 εκ. έναντι €91 εκ. της περσινής αντίστοιχης περιόδου, με
αύξηση των πωλήσεων ιχθύων κατά 6,1% λόγω της αύξησης της τιμής και του γόνου κατά 83% λόγω
αύξησης των ποσοτήτων, ενώ για τον Όμιλο ο κύκλος εργασιών ήταν αυξημένος κατά 12% και έφτασε τα
€117 εκ. έναντι €105 εκ. της περσινής αντίστοιχης περιόδου,

αυξημένος ως προς τις πωλήσεις ιχ


ιχθύων και

γόνου και μειωμένος όσον αφορά τις τροφές.
Ο Όμιλος, παρά το αρνητικό κλίμα λόγω της οικονομικής κρίσης και παρά τον έντονο εγχώριο αλλά και διεθνή
ανταγωνισμό, συνέχισε στην θετική πορεία του και μπόρεσε να αυξήσει τον τζίρο του τόσο στις πωλήσεις
ιχθύων όσο και του γόνου, καθώς και τις τιμές πώλησης ιχθύων κατά 9%, όπου σε συνδυασμό με την
βελτίωση των παραγωγική στοιχείων , έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της λειτουργικής κερδοφορίας για το
εννέαμηνο 2015 σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό. Χαρακτηριστικό στοιχείο πλέον για τον Όμιλο, είναι ότι οι
εξαγωγές αντιπροσωπεύουν ποσοστό 87% επί των πωλήσεων ιχθύων και στην τρέχουσα περίοδο.
Το EBITDA του Ομίλου και της Εταιρείας είναι πλέον θετικό, μετά τις συνολικές διορθωτικές ενέργειες που
έγιναν τα δύο τελευταία έτη και έφτασε σε κέρδη των €14 εκ. έναντι ζημιών €-1 εκ. της αντίστοιχης περσινής
περιόδου για τον Όμιλο ένω για την Εταιρεία έφτασε σε κέρδη €9 εκ. έναντι ζημιών €-6 εκ. της αντίστοιχης
περσινής περιόδου.
Επιπλέον τα Αποτελέσματα μετά Φόρων και Δικαιωμάτων του Ομίλου στην τρέχουσα περίοδο είναι κέρδη €5
εκ. έναντι ζημιών €-13 εκ. της προηγούμενης αντίστοιχης περιόδου,

ενώ για την Εταιρεία τα κέρδη μετά
φόρων είναι €5εκ. σημαντικά βελτιωμένα σε σχέση με τις ζημιές €-14 εκ. της αντίστοιχης περσινής περιόδου,
επιβεβαιώνοντας την συνέχιση της βελτίωσης των αποτελεσμάτων σε όλες τις περιόδους.
Τα Ίδια Κεφάλαια του Ομίλου, μετά και την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με την κεφαλαιοποίηση
τραπεζικού δανεισμού, και την κερδοφορία στην τρέχουσα περίοδο, έφτασαν για τον Όμιλο στα €29 εκ., ενώ
οι μετοχές διαπραγματεύονται στην κύρια αγορά του ΧΑ.
Σε δηλώσειςτου σχετικάμε τα αποτελέσματα του αεξαμήνου του 2015, ο κοςΓιάννηςΑνδριανόπουλοςΔιευθύνων ΣύμβουλοςτηςΣΕΛΟΝΤΑ ανέφερε:
Σαν Διοίκηση κάναμε πράξη αυτόπου υποσχεθήκαμε στουςμετόχουςμαςπριν απόένα χρόνο, να
φέρουμε την Εταιρεία σε πολύκαλύτερα επίπεδα απόαυτάπου είχαμε πέρσι τέτοια περίοδο,
πραγματοποιώνταςολικήεπαναφοράστην κερδοφορία και βάζονταςτην Εταιρεία στην κορυφήτου κλάδου τηςΕλληνικήςΙχθυοκαλλιέργειας. Η εταιρεία θα συνεχίσει και το 2016 στουςίδιουςρυθμούςμε αυτοπεποίθηση και στόχο να βελτιώνει διαρκώςτην πορεία και την εικόνα της
Δημοσίευση σχολίου