Τρίτη, 1 Δεκεμβρίου 2015

Εξελίξεις στη Σελόντα φέρνει ο "εξοστρακισμός" Στεφανή

Η έκτακτη γενική συνέλευση της περασμένης εβδομάδας ήταν σημαδιακή για τη Σελόντα. Αν και τύποις, ουδείς μέτοχος παρέστη και συνεπώς ανεβλήθη, οι άμεσα ενδιαφερόμενοι γνώριζαν εκ των προτέρων πως οι εξελίξεις είχαν δρομολογηθεί: στη προ τριών ημερών συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου της μεγαλύτερης ελληνικής εταιρείας ιχθυοκαλλιεργειών, γνωστοποιήθηκε και τυπικά η παραίτηση του κ. Γιάννη Στεφανή, εκ των ιδρυτών και επικεφαλής του ομίλου (του πρώτου που  πέρασε την πύλη της Σοφοκλέους το 1994), για πάνω από τρεις δεκαετίες.
Ένα σχεδόν χρόνο μετά το "κλείδωμα" της αναδιάρθρωσης του ομίλου και έξι μήνες μετά την ολοκλήρωση της συμφωνίας, ο επιχειρηματίας που δημιούργησε το οικοδόμημα της Σελόντα, παραιτείται από τη θέση του αντιπροέδρου του δ.σ., θέση που διατήρησε ακόμη και μετά την ανακεφαλαιοποίηση της εταιρείας, όταν δηλαδή ο έλεγχος της υπερδανεισμένης επιχείρησης πέρασε στις πιστώτριες τράπεζες και το ποσοστό των πρώην βασικών μετόχων, λόγω της αδυναμίας εξυπηρέτησης των υποχρεώσεων, περιορίστηκε αισθητά.
Η διαδικασία εξυγίανσης της Σελόντα, με τη μετοχοποίηση δανείων άνω των 50 εκατ. ευρώ, ΑΜΚ με κατάργηση προτίμησης των παλαιών μετόχων και αναχρηματοδότηση του δανεισμού με την έκδοση νέων ομολογιακών δανείων 110 εκατ. ευρώ, ήταν πολύμηνη και με το πέρας της οι πιστώτριες τράπεζες απέκτησαν άνω του 84% του μετοχικού κεφαλαίου και το μάνατζμεντ. Κόντρα στις εκτιμήσεις της αγοράς, στο δ.σ. είχαν παραμείνει ο κ. Γ. Στεφανής και ο κ. Γ. Ανδριανόπουλος, επί σειρά ετών υψηλόβαθμο στέλεχος της εταιρείας και νυν εκτελεστικό μέλος του δ.σ. και CEO της Σελόντα. Οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν πως μετά την παραίτηση Στεφανή και ο τελευταίος οδεύει προς αντικατάσταση.
Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε μια περίοδο που η Τράπεζα Πειραιώς προετοιμάζεται να υλοποιήσει τις δεσμεύσεις που ανέλαβε αναφορικά με τις νέες μετοχές που απέκτησε, στο πλαίσιο της ΑΜΚ της Σελόντα. Η Πειραιώς είχε ανακοινώσει ότι εντός εξαμήνου από την απόκτηση των νέων μετοχών της Σελόντα, θα διαθέσει τον αναγκαίο αριθμό μετοχών προκειμένου το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου της στην εταιρεία (33,85%) να κατέλθει του ορίου του 1/3. Συγκεκριμένα θα προβεί στη διάθεση κατ’ ελάχιστον 1.046.957 μετοχών, από τις συνολικά 69,1 εκατ.ευρώ μετοχές που απέκτησε στο πλαίσιο της ΑΜΚ.
    
Παράλληλα, τρέχει και η διαδικασία για τη μεταβίβαση στη Σελόντα του συνόλου του ενεργητικού της Δίας, ύψους 70 εκατ. ευρώ περίπου, και τμήματος του παθητικού της, ύψους 29,6 εκατ. ευρώ (περιλαμβάνει μέρος υποχρεώσεων από τραπεζικά δάνεια 23 εκατ. ευρώ, το σύνολο των υποχρεώσεων προς Δημόσιο, ασφαλιστικούς οργανισμούς και εργαζόμενους, μέρος των υποχρεώσεων προς το βασικό προμηθευτή ΒΙΟΜΑΡ και μέρος των υποχρεώσεων προς άλλους προμηθευτές). Η συμφωνία θα ολοκληρωθεί με ΑΜΚ που θα υλοποιήσει η Σελόντα (ύψους 12,4 εκατ. ευρώ, με παραίτηση από το δικαίωμα προτίμησης των παλαιών μετόχων και έκδοση 41.261.980 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ ανά μετοχή). Με δεδομένο ότι η συμφωνία προβλέπει ότι 81,95% του συνόλου των υποχρεώσεων της Δίας δεν θα μεταβιβαστεί στη Σελόντα, οι νέες μετοχές θα αναληφθούν από τη Δίας με σκοπό την ικανοποίηση των πιστωτών της.
Η συμφωνία προσδίδει σημαντικά οφέλη στη Σελόντα καθώς το δυναμικό παραγωγής της θα προσεγγίζει περίπου τους 35.000 τόνους ετησίως. Επιπλέον, προσφέρει σημαντικές συνέργειες σε όλα τα επίπεδα επιχειρησιακής λειτουργίας (παραγωγικό, διοικητικό, κοινό logistic center και συσκευαστήρια), δημιουργώντας συνεπακόλουθα σημαντικές οικονομίες κλίμακος. Το σημαντικότερο είναι πως δημιουργείται προσώρας η μεγαλύτερη επιχείρηση στην ελληνική και μεσογειακή ιχθυοκαλλιέργεια, ενώ ταυτόχρονα το νέο σχήμα καθίσταται ελκυστικότερο για τους μελλοντικούς επενδυτές.
  
Δημοσίευση σχολίου