Σάββατο, 1 Ιουνίου 2013

Η τελική ρύθμιση για στεγαστικά και ενυπόθηκα δάνεια

Περίοδο χάριτος 48μηνών θα προβλέπει το νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης για τους δανειολήπτες. Ποιοι θα υπαχθούν στη ρύθμιση και τι θα κερδίσουν
Νομοσχέδιο με στόχο την προστασία των υπερχρεωμένων νοικοκυριών θα φέρει στη Βουλή το υπουργείο Ανάπτυξης.
Το κείμενο κατατίθεται στη Βουλή μέσα στην επόμενη εβδομάδα και αναμένεται να ψηφιστεί μέχρι τις 20 Ιουνίου.
Σύμφωνα με το "Έθνος" του Σαββάτου, η ρύθμιση θα προβλέπει 48μηνη περίοδο με μηνιαία δόση μέχρι το 30% του εισοδήματος.
Η ρύθμιση αφορά, μισθωτούς και συνταξιούχους του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, όσους έχουν τεκμαιρόμενη σχέση εξαρτημένης εργασίας και τους ανέργους.
Οι κατηγορίες αυτές θα πρέπει να έχουν ετήσιο καθαρό οικογενειακό εισόδημα από οποιαδήποτε πηγή έως 25.000 ευρώ και εφόσον αυτό έχει μειωθεί περισσότερο από 20% σε σχέση με την 1η Ιανουαρίου του 2010.
Για τους πολύτεκνους, τρίτεκνους και πάσχοντες από βαριά ασθένεια ή και μόνιμη αναπηρία το εισόδημα θα πρέπει να είναι μέχρι 30.000 ευρώ.
Για τους ανέργους με μοναδικό εισόδημα το επίδομα ανεργίας, πέραν των παραπάνω, παρέχεται η δυνατότητα μηδενικών καταβολών με πλήρη απαλλαγή τόκων για συνολικό διάστημα έξι μηνών εντός της περιόδου χάριτος.
Η πολιτική ηγεσία του υπουργείου ανακοίνωσε επίσης αλλαγές στο νόμο Κατσέλη και την πρόθεσή της για βελτίωση και του πλαισίου που αφορά στον ΤΕΙΡΕΣΙΑ.
Στη ρύθμιση υπάγονται τα μη λιξηπρόθεσμα δάνεια από πιστωτικά ιδρύματα για τα οποία έχει εγγραφεί προσημείωση ή υποθήκη στην κύρια κατοίκια του οφειλέτη, η αντικειμενική αξία της οποίας δεν ξεπερνά τις 180.000 ευρώ.
Για τα ετήσια καθαρά εισοδήματα έως 15.000 ευρώ το επιτόκιο που προβλέπεται στη σύμβαση του δανείου περιορίζεται στο 1,5% (0,75% + βασικό επιτόκιο ΕΚΤ) και με βάση αυτό υπολογίζεται η μηνιαία δόση κατά την περίοδο χάριτος.
Οι προϋποθέσεις υπαγωγής
1. Το σύνολο της ακίνητης περιουσίας του νοικοκυριού δεν ξεπερνά σε αντικειμενική αξία τις 250.000 ευρώ (μαζί με την αξία της ενυπόθηκης κατοικίας).
2. Το σύνολο των καταθέσεων που βρίσκονται στην κατοχή του νοικοκυριού δεν ξεπερνά τις 10.000 ευρώ.
3. Το ανεξόφλητο υπόλοιπο των συνολικών δανειακών υποχρεώσεων του νοικοκυριού (κεφάλαιο) δεν ξεπερνά τις 150.000 ευρώ.
Τι κερδίζουν όσοι υπαχθούν στη ρύθμιση
1. Περίοδος χάριτος 48 μηνών.
2. Άμεση μείωση της μηνιαίας καταβολής στο 30% του μηνιαίου καθαρού εισοδήματος του νοικοκυριού.
3. Η δόση καθ' όλη τη διάρκεια της περιόδου χάριτος θα προσαρμόζεται σε πιθανή μεταβολή (είτε προς τα πάνω είτε προς τα κάτω) του εισοδήματος.
4. Η συμβατική διάρκεια του δανείου παρατείνεται κατ' ελάχιστον 48 μήνες και η αποπληρωμή του μετά την περίοδο χάριτος συνεχίζεται με τους όρους της αρχικής σύμβασης χωρίς καμία επιβάρυνση για το δανειολήπτη.
Δημοσίευση σχολίου