Κυριακή, 30 Σεπτεμβρίου 2012

σεισμος τορα 30 9 12

Σφαιρική άποψη
Μέγεθος 3,4 ML

Περιοχή ΕΛΛΆΔΑ

Ημερομηνία χρόνος 09/30/2012 05:19:39.4 UTC

Τοποθεσία 38,11 Ν? 22,70 E

Βάθος 5 χιλιόμετρα

Αποστάσεις 91 χιλιόμετρα W Athens (pop 729.137? Τοπική ώρα 08:19:39.4 30/09/2012)

84 χλμ Δ Piraieús (pop 172.429? τοπική ώρα 08:19:39.4 09/30/2012)

11 χιλιόμετρα ΒΔ Κιατο (pop 10.032? τοπική ώρα 08:19:39.4 09/30/2012)

7 χλμ Β Μελίσσιον (pop 864? τοπική ώρα 08:19:39.4 09/30/2012)Μέγεθος 2,5 ML


Περιοχή ΕΛΛΆΔΑ

Ημερομηνία χρόνος 09/30/2012 08:27:28.9 UTC

Τοποθεσία 38,11 Ν? 22,70 E

Βάθος 5 χιλιόμετρα

Αποστάσεις 91 χιλιόμετρα W Athens (pop 729.137? Τοπική ώρα 11:27:28.9 30/09/2012)

84 χλμ Δ Piraieús (pop 172.429? τοπική ώρα 11:27:28.9 09/30/2012)

11 χιλιόμετρα ΒΔ Κιατο (pop 10.032? τοπική ώρα 11:27:28.9 09/30/2012)

7 χλμ Β Μελίσσιον (pop 864? τοπική ώρα 11:27:28.9 09/30/2012)Δημοσίευση σχολίου