Κυριακή, 30 Σεπτεμβρίου 2012

σεισμος τορα 23.24 30 9 12

Σφαιρική άποψηM 3,4 - ΕΛΛΆΔΑ - 09.30.2012 20:24:41 UTC

Μέγεθος 3,4 ML

Περιοχή ΕΛΛΆΔΑ

Ημερομηνία χρόνος 09/30/2012 20:24:41.6 UTC

Τοποθεσία 38,12 Ν? 22,69 E

Βάθος 5 χιλιόμετρα

Αποστάσεις 92 χλμ Δ Αθήνας (pop 729.137? Τοπική ώρα 23:24:41.6 30/09/2012)

85 χιλιόμετρα E Pátrai (pop 163.360? τοπική ώρα 23:24:41.6 30/09/2012)

12 χλμ ΒΔ Κιατο (pop 10.032? τοπική ώρα 23:24:41.6 09/30/2012)

7 χλμ ΒΑ Xilókastron (pop 5.256? τοπική ώρα 23:24:41.6 30/09/2012)Δημοσίευση σχολίου