Κυριακή, 30 Σεπτεμβρίου 2012

σεισμοι σημερα 30 9 12

Σφαιρική άποψη
          
Μέγεθος3,3 ML
ΠεριοχήΕΛΛΆΔΑ
Ημερομηνία χρόνος09/30/2012 02:41:36.9 UTC
Τοποθεσία38,13 Ν? 22,69 E
Βάθος5 χιλιόμετρα
Αποστάσεις93 χιλιόμετρα W Athens (pop 729.137? Τοπική ώρα 05:41:36.9 30/09/2012)
85 χιλιόμετρα E Pátrai (pop 163.360? τοπική ώρα 05:41:36.9 30/09/2012)
13 χλμ ΒΔ Κιατο (pop 10.032τοπική ώρα 05:41:36.9 09/30/2012)
8 χιλιομέτρων ΒΑ Xilókastron (pop 5.256? τοπική ώρα 05:41:36.9 30/09/2012)
Μέγεθος2,6 ML
ΠεριοχήΕΛΛΆΔΑ
Ημερομηνία χρόνος09/30/2012 01:38:56.8 UTC
Τοποθεσία38,05 Ν? 22,71 E
Βάθος5 χιλιόμετρα
Αποστάσεις90 χλμ Δ Αθήνας (pop 729.137? Τοπική ώρα 04:38:56.8 30/09/2012)
82 χλμ Δ Piraieús (pop 172.429? τοπική ώρα 04:38:56.8 09/30/2012)
5 χλμ ΒΔ Κιατο (pop 10.032? τοπική ώρα 04:38:56.8 09/30/2012)
3 χιλιόμετρα Μελίσσιον Ε (pop 864? τοπική ώρα 04:38:56.8 09/30/2012)
Μέγεθος2,7 ML
ΠεριοχήΕΛΛΆΔΑ
Ημερομηνία χρόνος09/30/2012 00:36:12.6 UTC
Τοποθεσία38,08 Ν? 22,68 E
Βάθος5 χιλιόμετρα
Αποστάσεις93 χιλιόμετρα W Athens (pop 729.137? Τοπική ώρα 03:36:12.6 30/09/2012)
85 χιλιόμετρα E Pátrai (pop 163.360? τοπική ώρα 03:36:12.6 30/09/2012)
9 χλμ ΒΔ Κιατο (pop 10.032? τοπική ώρα 03:36:12.6 09/30/2012)
3 χιλιόμετρα Μελίσσιον Ν (pop 864? τοπική ώρα 03:36:12.6 09/30/2012)
Μέγεθος2,7 ML
ΠεριοχήΕΛΛΆΔΑ
Ημερομηνία χρόνος09/30/2012 00:10:55.9 UTC
Τοποθεσία38,08 Ν? 22,69 E
Βάθος5 χιλιόμετρα
Αποστάσεις92 χλμ Δ Αθήνας (pop 729.137? Τοπική ώρα 03:10:55.9 30/09/2012)
84 χλμ Δ Piraieús (pop 172.429? τοπική ώρα 03:10:55.9 09/30/2012)
8 χιλιόμετρα ΒΔ Κιατο (pop 10.032? τοπική ώρα 03:10:55.9 09/30/2012)
3 χιλιόμετρα Μελίσσιον Ν (pop 864? τοπική ώρα 03:10:55.9 09/30/2012)

Μέγεθος 2,6 ML

Περιοχή ΕΛΛΆΔΑ

Ημερομηνία χρόνος 09/30/2012 03:43:32.7 UTC

Τοποθεσία 38,09 Ν? 22,72 E

Βάθος 5 χιλιόμετρα

Αποστάσεις 89 χλμ Δ Αθήνας (pop 729.137? Τοπική ώρα 06:43:32.7 30/09/2012)

82 χλμ Δ Piraieús (pop 172.429? τοπική ώρα 06:43:32.7 09/30/2012)

8 χιλιόμετρα ΒΔ Κιατο (pop 10.032? τοπική ώρα 06:43:32.7 09/30/2012)

6 χιλιόμετρα ΒΑ Μελίσσιον (pop 864? τοπική ώρα 06:43:32.7 09/30/2012)Δημοσίευση σχολίου