Τετάρτη, 16 Δεκεμβρίου 2015

ΚΟΡΙΝΘΟΣ: …Είπαν όχι στα ιχθυοτροφεία

Το Τοπικό Συμβούλιο Σοφικού όσο και του Κόρφου ήταν κάθετα αντίθετα…
Από το δήμο Κορινθίων αναφέρεται μεταξύ άλλων: «Ομόφωνα  αρνητική ήταν η απόφαση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων  αναφορικά με την ιχθυοτροφεία της Εταιρείας «Σελόντα».
Τόσο το Τοπικό Συμβούλιο Σοφικού όσο και του Κόρφου ήταν κάθετα αντίθετα, ευθυγραμιζόμενα με το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων το οποίο δεν εγκρίνει επέκταση δραστηριοτήτων ή νέες μονάδες Ιχθυοτροφείων στην συγκεκριμένη περιοχή του Σαρωνικού κόλπου. Έτσι λοιπόν καταψηφίστηκε το συγκεκριμένο θέμα…»
Δημοσίευση σχολίου