Τετάρτη, 11 Μαρτίου 2015

ΠΑΤΟΨΑΡΑ

Γαϊτανούρι, Γραβανάς, Φιάμουλα
 
25.0 cm
εύρος βάθους 1 - 150 m
 
Thalassoma pavo
Γαϊτανούρι, Γραβανάς, Φιάμουλα
 
25.0 cm
εύρος βάθους 1 - 150 m
 
Thalassoma pavo
Γύλος, Ιλάρι, Λεμοναριά, Πουρπουριά, Σπετσιάς
 
30.0 cm
εύρος βάθους 0 - 120 m
 
Coris julis
Δράκαινα, Αραχνοδράκαινα
 
45.0 cm
εύρος βάθους - 100 m
 
Trachinus araneus
Δράκαινα, Γραμμοδράκαινα
 
50.0 cm
εύρος βάθους ? - 150 m
 
Trachinus radiatus
Δράκαινα, Μεγαλοδράκαινα, Βαρσάμι, Γρούζα
 
53.0 cm
μεγ. δημοσιευμένο βάρος: 1,860 g
εύρος βάθους 1 - 150 m
 
Trachinus draco
Δράκαινα, Μικροδράκαινα, Βαρσάμι
 
15.0 cm
 
Echiichthys vipera
Σκαρμός
 
40.0 cm
εύρος βάθους ? - 400 m
 
Synodus saurus
Πέρκα, Ακανθόπερκα
 
32.0 cm
εύρος βάθους 1 - 84 m
 
Sargocentron rubrum
Πέρκα, Πέρδικα, Γραμματικός, Μπογιατζής
 
36.0 cm
εύρος βάθους ? - 150 m
 
Serranus scriba
Χάνος
 
40.0 cm
εύρος βάθους ? - 500 m
 
Serranus cabrilla
Χάνος, Χανάκι, Πέρκα, Περκάκι, Πέρδικα, Καψομούλα
 
25.0 cm
εύρος βάθους 5 - 100 m
 
Serranus hepatus
Χάνος, Κοκκινόχανος
 
27.0 cm
εύρος βάθους ? - 300 m
 
Anthias anthias
Χειλού του βυθού, Ακανθολαπίνα
 
Έως 25.0 cm
εύρος βάθους 30 - 500 m
 
Acantholabrus palloni
Χειλού, Κατραβάνος, Κόσσυφος, Λαπίνα
 
18.0 cm
εύρος βάθους 1 - 50 m
 
Ctenolabrus rupestris
Χειλού, Λάμπαινα, Λαπίνα, Τιγρολαπίνα, Φαγανέλι
 
Έως 17.0 cm
εύρος βάθους 1 - 30 m
 
Symphodus roissali
Χειλού, Λάμπαινα, Πρασινοχειλού
 
Έως 47.0 cm
 
Labrus viridis
Χειλού, Λάμπραινα, Λαπίνα, Κοκκινολαπίνα
 
Έως 18.0 cm
εύρος βάθους 1 - 50 m
 
Symphodus mediterraneus
Χειλού, Λάμπραινα, Λαπίνα, Ματολαπίνα
 
Έως 12.0 cm
εύρος βάθους 1 - 30 m
 
Symphodus ocellatus
Χειλού, Λάμπραινα, Λαπίνα, Μαυροματολαπίνα
 
Έως 28.0 cm
 
Symphodus melops
Χειλού, Λάμπραινα, Λαπίνα, Μαυροουρολαπίνα
 
Έως 14.0 cm
εύρος βάθους 1 - 25 m
 
Symphodus melanocercus
Χειλού, Λαπίνα, Ταωλαπίνα, Κόσσυφος
 
Έως 44.0 cm
εύρος βάθους 1 - 50 m
 
Symphodus tinca
Χειλού, Λαπίνα, Φαγανέλι
 
Έως 16.0 cm
 
Symphodus cinereus
Χειλού, Ταινιολαπίνα
 
10.0 cm
εύρος βάθους 2 - 40 m
 
Symphodus doderleini
Χειλού, Τσίχλα, Σουβλομύτικο, Κίχλα, Μυτολαπίνα
 
13.0 cm
εύρος βάθους 1 - 50 m
 
Symphodus rostratus
Χειλού, Χειλούτσα, Λάμπαινα, Μαυροχειλού, Μαργιορί
 
Έως 45.0 cm
 
Labrus merula
Χειλού, Χειλούτσα, Λάμπαινα, Σμερνοχειλού, Πέρδικα
 
Έως 65.9 cm
μεγ. δημοσιευμένο βάρος: 4,350 g
εύρος βάθους 1 - 50 m
 
Labrus bergylta
Χτένι, Κτένι, Κατσούλα, Παπαγάλος, Ποντικόψαρο, Λειρί, Γάτα, Κατεργάρα, Κατεργάρος, Κοκκινόγλωσσα, Ρουσέττα, Τσατσάρα
 
Έως 38.0 cm
εύρος βάθους 1 - 90 m
 
Xyrichtys novacula
Σπάρος
 
24.0 cm
εύρος βάθους 0 - 90 m
 
Diplodus annularis
Σπάρος, Ζεβρόσπαρος
 
55.0 cm
μεγ. δημοσιευμένο βάρος: 2,740 g
εύρος βάθους 30 - 300 m
 
Diplodus cervinus cervinus
Σαργός, Καμπανάς, Καραγκιόζης, Αυλίας, Κακαρέλλος, Κραχατζής
 
45.0 cm
μεγ. δημοσιευμένο βάρος: 1,300 g
εύρος βάθους 0 - 160 m
 
Diplodus vulgaris
Σαργός, Μυτάκι, Ούγαινα, Ούαινα, Σουβλομάτης, Χιώνα
 
60.0 cm
μεγ. δημοσιευμένο βάρος: 1,680 g
εύρος βάθους 0 - 150 m
 
Diplodus puntazzo
Σαργός, Χαρακίδα
 
45.0
μεγ. δημοσιευμένο βάρος: 1,870 g
εύρος βάθους 0 - 50 m
 
Diplodus sargus sargus
Σκαθάρι, Ασκάθαρος, Βαγιούνο
 
60.0 cm
μεγ. δημοσιευμένο βάρος: 1,220 g
εύρος βάθους 5 - 300 m
 
Spondyliosoma cantharus
Σκάρος
 
50.0 cm
εύρος βάθους 20 - 50 m
 
Sparisoma cretense
Σάλπα Aραβίας
 
30.0 cm
 
Crenidens crenidens
Σάλπα, Σάρπα
 
51.0 cm
εύρος βάθους ? - 70 m
 
Sarpa salpa
Καλογριά, Καλόγρια, Καλογρίτσα, Καστανάκι
 
25.0 cm
εύρος βάθους 2 - 40 m
 
Chromis chromis
Καρδινάλιος, Κρεμμύδι, Τσιμπούκι
 
15.0 cm
εύρος βάθους 10 - 200 m
 
Apogon imberbis
Μουρμούρα, Μουρμούρι, Βασιλόψαρο
 
55.0 cm
εύρος βάθους 0 - 150 m
 
Lithognathus mormyrus
Μπαρμπούνι ανατολής, Λοχίας
 
20.0 cm
εύρος βάθους 10 - 120 m
 
Upeneus moluccensis
Μπαρμπούνι, Κουτσομούρα, Λασπομπάρμπουνο
 
30.0 cm
εύρος βάθους 10 - 328 m
 
Mullus barbatus barbatus
Μπαρμπούνι, Πετρομπάρμπουνο, Λασπομπάρμπουνο
 
40.0 cm
μεγ. Δημοσιευμένο βάρος: 1,000 g
εύρος βάθους 5 - 409 m
 
Mullus surmuletus
Σκιός, Καλιακούδα
 
70.0 cm
εύρος βάθους ? - 200 m
 
Sciaena umbra
Τσιπούρα, Λίγδα, Καμπανάρα, Κότσα, Κοτσί, Μαρίδα, Χρυσόφα
 
70.0 cm
μεγ. δημοσιευμένο βάρος: 17.2 kg
εύρος βάθους 1 - 150 m
 
Sparus aurata
 
Συναγρίδα, Συναγρίδι
 
100.0 cm
μεγ. δημοσιευμένο βάρος: 14.3 kg
εύρος βάθους 0 - 200 m
 
Dentex dentex
Φαγγρί κορωνάτο, Συναγρίδα Mαρόκου, Κεφαλάς
 
45.0 cm
εύρος βάθους 20 - 500 m
 
Dentex maroccanus
Φαγγρί κορωνάτο, Τσαούσης
 
106 cm
μεγ. δημοσιευμένο βάρος: 15.0 kg
εύρος βάθους 20 - 220 m
 
Dentex gibbosus
Φαγγρί, Ζωνοφαγγρί
 
80.0 cm
μεγ. δημοσιευμένο βάρος: 3,000 g
εύρος βάθους ? - 170 m
 
Pagrus auriga
Φαγγρί, Μαύρο φαγγρί, Μπούρος
 
80.0 cm
μεγ. δημοσιευμένο βάρος: 7,920 g
εύρος βάθους 10 - 180 m
 
Plectorhinchus mediterraneus
Φαγγρί, Στικτοφαγγρί
 
90.0 cm
μεγ. δημοσιευμένο βάρος: 11.6 kg
εύρος βάθους ? - 200 m
 
Pagrus caeruleostictus
Φαγγρί, Φαγγρόπουλο, Μερτζάνι
 
91.0 cm
μεγ. δημοσιευμένο βάρος: 7,720 g
εύρος βάθους 0 - 250 m
 
Pagrus pagrus
Λυθρίνι, Κοκκινολέθρινο
 
42.0 cm
εύρος βάθους ? - 250 m
 
Pagellus bellottii
Λυθρίνι, Λεθρίνι
 
60.0 cm
μεγ. Δημοσιευμένο βάρος: 3,240 g
εύρος βάθους ? - 300 m
 
Pagellus erythrinus
Μουσμούλι, Κατεργάρης, Μούκι
 
36.0 cm
εύρος βάθους ? - 500 m
 
Pagellus acarne
Μπαλάς
 
65.0 cm
εύρος βάθους 30 - 500 m
 
Dentex macrophthalmus
Κεφαλάς
 
70.0 cm
μεγ. Δημοσιευμένο βάρος: 4,000 g
εύρος βάθους ? - 700 m
 
Pagellus bogaraveo
Κοκκινόψαρο
 
100.0 cm
μεγ. Δημοσιευμένο βάρος: 2,500 g
εύρος βάθους 180 - 800 m
 
Beryx decadactylus
Σκορπιδομάνα, Σκορπιομάνα, Λειψός
 
47.0 cm
μεγ. Δημοσιευμένο βάρος: 1,550 g
εύρος βάθους 50 - 1100 m
 
Helicolenus dactylopterus dactylopterus
Σκορπίνα, Κόκκινη σκορπίνα, Χάφτης
 
50.0 cm
μεγ. Δημοσιευμένο βάρος: 2,960 g
εύρος βάθους 20 - 500 m
 
Scorpaena scrofa
Σκορπίνα, Κοκκινοσκορπίνα
 
50.0 cm
εύρος βάθους 75 - 800 m
 
Scorpaena elongata
Σκορπιός, Σκορπίδι, Λειψός
 
24.0 cm
εύρος βάθους 10 - 700 m
 
Scorpaena notata
Σκορπιός, Αραχνοσκορπιός
 
11.0 cm
 
Scorpaenodes arenai
Σκορπιός, Πελαγοσκορπιός
 
52.0 cm
εύρος βάθους 100 - 600 m
 
Pontinus kuhlii
Σκορπιός, Σκορπίνα, Σκορπίδι, Μαυροσκορπιός, Καφετιά, Χάφτης
 
37.0 cm
μεγ. Δημοσιευμένο βάρος: 870 g
εύρος βάθους ? - 800 m
 
Scorpaena porcus
Σκορπιός, Σκορπιός Kαντενά
 
15.0 cm
εύρος βάθους 50 - 200 m
 
Scorpaena loppei
Σκορπιός, Σκορπιός Mαδέρας
 
14.0 cm
εύρος βάθους 20 - 40 m
 
Scorpaena maderensis
Σκορπιός, Τραχυσκορπιός
 
50.0 cm
εύρος βάθους 200 - 2500 m
 
Trachyscorpia cristulata echinata
Ροφός Xάϊφας
 
110 cm
μεγ. Δημοσιευμένο βάρος: 25.0 kg
εύρος βάθους 90 - 220 m
 
Epinephelus haifensis
Ροφός, Σφυρίδα, Βλάχος
 
120 cm
μεγ. Δημοσιευμένο βάρος: 25.0 kg
εύρος βάθους 20 - 200 m
 
Epinephelus aeneus
Ροφός, Σφυρίδα, Βλάχος, Βλαχοσφυρίδα
 
157 cm
μεγ. Δημοσιευμένο βάρος: 35.0 kg
εύρος βάθους 30 - 400 m
 
Epinephelus caninus
Βλάχος
 
210 cm TL
μεγ. Δημοσιευμένο βάρος: 100.0 kg
εύρος βάθους 40 - 600 m
 
Polyprion americanus
Σφυρίδα, Σφυριδίτσα, Σφυριδοπούλα, Στήρα
 
40.0 cm
μεγ. Δημοσιευμένο βάρος: 2,000 g
εύρος βάθους 4 - 160 m
 
Epinephelus fasciatus
Πίγκα
 
144 cm
μεγ. Δημοσιευμένο βάρος: 49.7 kg
εύρος βάθους 15 - 200 m
 
Mycteroperca rubra
 
Δημοσίευση σχολίου