Τρίτη, 10 Δεκεμβρίου 2013

Ανακοίνωση για οικονομική ενίσχυση σε όσους πλημμύρισαν στο δήμο Βέλου- Βόχας

Ανακοίνωση για οικονομική ενίσχυση σε όσους πλημμύρισαν στο δήμο Βέλου- Βόχας
Από το δήμο Βέλου- Βόχας αναφέρεται: «Ο Δήμος Βέλου Βόχας μετά τις πρόσφατες πλημμύρες στις 1 και 2 Δεκεμβρίου 2013 και έχοντας την αρμοδιότητα υλοποίησης του Προγράμματος Κοινωνικής Προστασίας για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών που προκύπτουν από τις φυσικές καταστροφές
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΟΤΙ
Οι ενδιαφερόμενοι πληγέντες από τη θεομηνία θα πρέπει να υποβάλλουν αίτημα στο Δήμο μέχρι 2 Ιανουαρίου 2014 στο Γραφείο Δημάρχου στο Ζευγολατιό.
Πληροφορίες στο 2741 3 60507 begin_of_the_skype_highlighting 2741 3 60507 ΔΩΡΕΑΝ  end_of_the_skype_highlighting και 2741 3 60522 begin_of_the_skype_highlighting 2741 3 60522 ΔΩΡΕΑΝ  end_of_the_skype_highlighting (κα. Μασούρη Αικατερίνη)
Η ενίσχυση του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας αφορά αποκλειστικά χώρους διαβίωσης οικογενειών πρώτης κατοικίας και όχι κτήρια άλλης χρήσης (π.χ. καταστήματα, βιοτεχνίες, αγροτικές αποθήκες κ.λ.π.) οι ζημιές των οποίων καλύπτονται από άλλα προγράμματα.
Ο Δήμος Βέλου Βόχας με την αρίθμ. 578/10-12-2013 Απόφαση Δημάρχου έχει συστήσει  3μελή επιτροπή για την οικονομική ενίσχυση των πληγέντων. Η υπόδειξη των θέσεων αυτοψίας της επιτροπής γίνεται και καθ’ υπόδειξη των προέδρων των Δημοτικών ή Τοπικών Κοινοτήτων για πληγέντες της κάθε Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας αντίστοιχα».
Δημοσίευση σχολίου