Τρίτη, 25 Ιουνίου 2013

Εγκρίθηκε η μελέτη σχετικά με τον Δίολκo στον Ισθμό της Κορίνθου

Σε δελτίο τύπου από τον αντιπεριφερειάρχη κ. Α. Παπαφωτίου αναφέρεται μεταξύ άλλων: «Την Τρίτη 4 Ιουνίου 2013 παρουσιάστηκε και εγκρίθηκε, μετά από συζήτηση, από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο (ΚΑΣ), η μελέτη σχετικά με τον Δίολκo στον Ισθμό της Κορίνθου.
Η μελέτη περιελάμβανε δύο υπομελέτες:
  1. Οριστική Μελέτη του έργου.
  2. Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του ιδίου έργου με τίτλο «Προστασία της όδευσης του αρχαίου Διόλκου, στην Ποσειδωνία-Ίσθμια», Περιφερειακής Ενότητας (Π.Ε) Κορινθίας Περιφέρειας Πελοποννήσου.
Πρόκειται για μια σοβαρή μελέτη ιδιαίτερου αντικειμένου, η οποία εκπονήθηκε από την “Εγνατία Οδός Α.Ε.”, σε συνεργασία με το Υπουργείο Περιβάλλοντος, με χορηγία της “Club Hotel Casino Loutraki”.
Η Μελέτη ήταν δύσκολη και χρειαζόταν ιδιαίτερη προσέγγιση και γι’ αυτό ζητήθηκε και η βοήθεια ειδικών επιστημόνων, μεταξύ αυτών του καθηγητού Ε.Μ.Π. κου Θεοδόση Τάσιου, ο οποίος ήταν ο δημιουργός της εικονοκινητικής ταινίας “Δίολκος, 1500 χρόνια”.
Στο τμήμα αυτό πού θα γίνει η ανάταξη παρατηρείται η μεγαλύτερη καταστροφή. Αυτή άρχισε περιορισμένα αμέσως μετά τη διάνοιξη της Διώρυγας, τη δεκαετία του 1880 και συνεχίστηκε καθ’ όλα τα χρόνια λειτουργίας της. Είναι σίγουρο ότι η διάνοιξη της Διώρυγας κατέστρεψε ένα τμήμα αυτής, χωρίς να αναφέρεται κάτι από τον Ούγγρο Bella Garster, επικεφαλή μηχανικό της διόρυξης του Ισθμού.
Κατά τις δύο τελευταίες δεκαετίες η καταστροφή αυξήθηκε έντονα. Κύρια αιτία της καταστροφής του τμήματος, είναι οι κυματισμοί της θάλασσας που προκαλούνται από τις διελεύσεις των πλοίων. Οι κυματισμοί προσπίπτουν στο πρανές του εδάφους, επί του οποίου έχουν εδρασθεί οι λίθινοι δόμοι του Διόλκου και σιγά-σιγά με τη διεύρυνση του πλάτους της Διώρυγας καταρρέει το έδαφος κάτω από τους δόμους, πολλοί από τους οποίους σωριάζονται στη θάλασσα.
Σύμφωνα με τη Μελέτη θα κατασκευασθεί ένα ανάχωμα παράλληλο προς  τη διαδρομή του Διόλκου, σε μικρή απόσταση και σε τεθλασμένη διάταξη. Το ανάχωμα θα αποτελείται από προκατασκευασμένα κιβώτια από οπλισμένο σκυρόδεμα διαστάσεων 4,00μ. x 4,47μ. x 5,50μ…».
Δημοσίευση σχολίου