Πέμπτη, 11 Οκτωβρίου 2012

σεισμος τορα

Σφαιρική άποψηM 2.7 - GREECE - 2012-10-11 15:32:02 UTC
Μέγεθος 2,7 ML

Περιοχή ΕΛΛΆΔΑ

Ημερομηνία χρόνος 10/11/2012 15:32:02.9 UTC

Τοποθεσία 38,10 Ν? 22,65 E

Βάθος 5 χιλιόμετρα

Αποστάσεις 96 χιλιόμετρα W Athens (pop 729.137? Τοπική ώρα 18:32:02.9 11/10/2012)

82 χιλιόμετρα E Pátrai (pop 163.360? τοπική ώρα 18:32:02.9 10/11/2012)

12 χλμ ΒΔ Κιατο (pop 10.032? τοπική ώρα 18:32:02.9 10/11/2012)

3 χιλιόμετρα ΒΑ Xilókastron (pop 5.256? τοπική ώρα 18:32:02.9 11/10/2012)Δημοσίευση σχολίου