Κυριακή, 14 Αυγούστου 2016

αλιεία διερευνητική αντιμετωπίσει την κλιματική αλλαγή


 • NOAA-χρηματοδοτούμενα ερευνητικά αποσκοπεί στην προστασία των αλιευτικών αποθεμάτων και των βασικών θαλάσσιων οικοσυστημάτων

  Η θέρμανση των ωκεανών, των θαλασσών αυξάνεται, αυξάνοντας την οξίνιση και υποξία - έλλειψη οξυγόνου - επιδρούν στη θαλάσσια ζωή και τους πολλούς ανθρώπους, τις επιχειρήσεις, τις κοινότητες και τις οικονομίες που εξαρτώνται από αυτά.
  επιπτώσεις σχετίζονται με το κλίμα να επηρεάσει επίσης την αφθονία, τη διανομή και την παραγωγικότητα των ωκεανών ιχθυαποθεμάτων και των αλιέων, των μεταποιητών θαλασσινά, διαχειριστές αλιείας και άλλες ιθύνοντες της βιομηχανίας θαλασσινών χρειάζονται επειγόντως περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις τρέχουσες και τις αναμενόμενες αλλαγές, ώστε να μπορούν να προετοιμαστούν και να ανταποκριθούν αναλόγως.
  Για την αντιμετώπιση αυτής της ανάγκης και να προετοιμαστούν για μερικά από τα πιο σημαντικά θαλάσσια προκλήσεις, η Εθνικής Υπηρεσίας Ωκεανών και Ατμόσφαιρας (NOAA) ανακοίνωσε ότι θέτει στην άκρη $ 5 εκατομμύρια σε ανταγωνιστικές επιχορηγήσεις που προορίζονται για νέα χρηματοδότηση της έρευνας της επιστήμης για την αύξηση της κατανόησης της κλιματικής-σχετικών συνέπειες για τα αποθέματα ψαριών και των αλιευτικών δραστηριοτήτων.
  Η χρηματοδότηση, που θα απονεμηθεί στις θαλάσσιες έρευνες αιχμής που επικεντρώνονται σε συγκεκριμένες επιπτώσεις των έμβιων θαλάσσιων πόρων και των οικοσυστημάτων των ωκεανών, θα υποστηρίξει επτά νέα έργα μέσα στα επόμενα δύο με τρία χρόνια. Κάθε έργο θα έχει ως στόχο να προσδιορίσει πώς η κλιματική αλλαγή είναι πιθανό να συνεχίσουν να επηρεάζουν τα αλιευτικά αποθέματα, την αλιεία και τις κοινότητες που εξαρτώνται από αυτά για τα προς το ζην.
  Έξι από τα έργα που χρηματοδοτούνται θα στηρίξει την πρωτοποριακή έρευνα σχετικά με Northwest Διάρκεια μεγάλο θαλάσσιο οικοσύστημα του Ατλαντικού Ωκεανού, η οποία εκτείνεται από τον Κόλπο του Maine σε Cape Hatteras κατά μήκος της ακτής της βόρειας Καρολίνας. Αυτό το οικοσύστημα είναι ένα γόνιμο έδαφος και το βιότοπο μεγάλης σπουδαιότητας για την εμπορική και ερασιτεχνική αλιεία. Η περιοχή είναι μια ζωτική πηγή για την πολύτιμη αποθέματα, συμπεριλαμβανομένου του βυθού και χτένια.
  Το έβδομο έργο θα επικεντρωθεί στο κλίμα με γνώμονα τις απειλές, τον εντοπισμό όρια του οικοσυστήματος και την ανάπτυξη των κατάλληλων στρατηγικών διαχείρισης, όπως απαιτείται στο Βόρειο Ειρηνικό.
  NOAA κέρδισε προληπτική προσέγγιση για να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις και τα προβλήματα που είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα έχει αντίκτυπο στις αλιευτικές βιομηχανίες των ωκεανών κατά τα επόμενα έτη. Το 2015 NOAA Αλιείας παράγεται στρατηγική επιστήμη του κλίματος του οργανισμού για την αύξηση της παραγωγής, διανομής και χρήσης των πληροφοριών που σχετίζονται με το κλίμα στον τομέα της διαχείρισης της αλιείας και των προστατευόμενων τη διατήρηση των ειδών.
  "Θερμότερη παράκτιων και ωκεάνιων υδάτων και η οξίνιση των ωκεανών είναι ήδη επηρεάζουν την αλιεία μας», λέει ο Ρίτσαρντ Merrick, διευθύνων σύμβουλος επιστήμης στο NOAA Αλιείας. "NOAA εργάζεται για να εξασφαλιστεί η ανθεκτικότητα του υγιή, παραγωγικό τομέα της αλιείας που είναι απαραίτητα για την αμερικανική παράκτιες κοινότητες. Η βιώσιμη αλιεία δημιουργία θέσεων εργασίας, τη σταθεροποίηση των παράκτιων οικονομιών, την ενίσχυση του εμπορίου και να συμβάλει στην κάλυψη της αυξανόμενης ζήτησης για τα θαλασσινά."
  NOAA
  Τα επτά έργα που χρηματοδοτούνται από το NOAA Αλιείας και NOAA Η έρευνα θα αφορά άμεσα ορισμένες από τις ανάγκες πληροφόρησης προτεραιότητας που προσδιορίζονται στη στρατηγική επιστήμη του κλίματος. NOAA επιστημόνων και των θαλάσσιων διαχειριστές λένε ότι τα έργα θα προχωρήσουν σημαντικά τις γνώσεις σχετικά με τις μελλοντικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής σε βασικά αποθέματα ιχθύων και συμβάλει στην ενημέρωση των ζωτικής σημασίας αποφάσεις που θα πρέπει να ληφθούν από τα αλιευτικά τους διαχειριστές.
  Τα έργα περιλαμβάνουν:
  • στρατηγικές προσαρμογής αξιολόγηση κοινωνικο-οικολογική ευπάθεια και το κλίμα
  • ισχυρή στρατηγικές συγκομιδή για την αντιμετώπιση κλιματικών αλλαγών στην παραγωγικότητα των ψαριών
  • ταχύτητα κλίμα πάνω από τον 21ο αιώνα και τις επιπτώσεις της για τη διαχείριση της αλιείας
  • πρόβλεψη κοινωνικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στον τομέα της αλιείας.
  «Τα αποτελέσματα αυτών των ερευνητικών προγραμμάτων θα παράσχει διαχείρισης της αλιείας, τις βιομηχανίες αλιείας και των αλιευτικών κοινοτήτων που εξαρτώνται από την καλύτερη πληροφόρηση», λέει η NOAA, "η οποία είναι απαραίτητη για την προετοιμασία της και να απαντήσετε σε κλιματικές επιπτώσεις που συνδέονται σε βασικά αλιευτικά αποθέματα."

  Πηγές:
  http://www.nmfs.noaa.gov/mediacenter/2015/12/15_12_.html
  http://www.st.nmfs.noaa.gov/ecosystems/climate/index
  - See more at: http://innovations.oceanhub.com/fact-finding-fisheries-face-up-to-climate-change/#sthash.c2IoB9vC.dpuf
Δημοσίευση σχολίου