Σάββατο, 16 Μαΐου 2015

Ψαρο...νόμοι

Γενικές διατάξεις για το ερασιτεχνικό ψάρεμα

 • Η ερασιτεχνική - αθλητική αλιεία έχει σκοπό την ψυχαγωγία ή την άθληση και όχι τον βιοπορισμό ή την απόκτηση εισοδήματος.
 • Η ερασιτεχνική και η αθλητική αλιεία ενεργείται σύμφωνα με τις κανονιστικές διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά για την επαγγελματική αλιεία και με τα οριζόμενα από το διάταγμα αυτό.
 • Οι ερασιτέχνες αλιείς, που αλιεύουν με εργαλεία που μένουν μέσα στη θάλασσα, υποχρεούνται να τα σημαίνουν,ώστε να είναι ορατά από τα τριακόσια (300) μέτρα τουλάχιστον.

 • Απαγορεύεται:
 • H ερασιτεχνική αλιεία με τη βοήθεια φωτεινών πηγών. Από τη απαγόρευση αυτή εξαιρείται μόνον η περίπτωση αλιείας στη θάλασσα με καμάκι χεριού, που επιτρέπεται να ενεργείται με τη βοήθεια ενός λαμπτήρα με διάχυτο φως (λουξ) χωρίς καταυγαστήρα, έντασης μέχρι 500 κεριά.
 • H ερασιτεχνική αλιεία με πλωτά μέσα σε λιμνοθάλασσες και λοιπά ιχθυοτροφεία.
 • H ερασιτεχνική αλιεία σπόγγων και κοραλιών.
 • H πώληση και γενικά η εμπορία αλιευτικών προϊόντων που προέρχονται από ερασιτεχνική αλιεία.


 • Διατάξεις για το ερασιτεχνικό ψάρεμα στη θάλασσα

 • Επιτρεπόμενα εργαλεία:
 • Με απόχη, καμάκι χεριού, καθώς και με διάφορα αγκιστρωτά εργαλεία γνωστά με τις κοινές ονομασίες "καθετή", "συρτή", "πεταχτάρι", "τσαπαρί", "πρακαρόλα", "καλαμίδι", "πετονιά", "σαλαγγιά" κλπ. χωρίς κανένα περιορισμό.
 • Δίχτυα: Μέχρι 100μ. δίχτυα απλά (όχι μανωμένα) κατά σκάφος ή άλλο πλωτό μέσο και με πλευρά ματιού μεγαλύτερη από 24 χιλιοστά.
 • Παραγάδια: Ο αριθμός αγκιστριών των παραγαδιών σε κάθε σκάφος ή άλλο πλωτό μέσο δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τα εκατόν πενήντα (150) για κάθε ερασιτέχνη ψαρά, που βρίσκεται μέσα σε αυτό. Ο συνολικός όμως αριθμός των αγκιστριών δεν μπορεί να υπερβεί τα τριακόσια (300) ανεξάρτητα από τον αριθμό των ερασιτεχνών που βρίσκονται στο σκάφος.

 • Δεν επιτρέπεται η ερασιτεχνική αλιεία με δίχτυα και παραγάδια κατά το μήνα Μάϊο κάθε έτους.
 • Παγίδες (κοφινέλλα - κιούρτοι), ως εξής: Επιτρέπονται μέχρι δύο από τα εργαλεία αυτά για κάθε εραστιέχνη ψαρά και με μήκος κάθε πλευράς κάθε ματιού, μετρούμενο από κόμπο σε κόμπο, μεγαλύτερο από σαράντα (40) χιλιοστά.
 • Πεζόβολος , ως εξής:
 • Επιτρέπεται ένας για κάθε ερασιτέχνη ψαρά, με μήκος πλευράς κάθε ματιού μεγαλύτερο από τριάντα (30) χιλιοστά και διάμετρο του πεζόβολου μικρότερη από δέκα (10) μέτρα.
 • Δεν επιτρέπεται η ερασιτεχνική αλιεία με πεζόβολο στις εκβολές των ποταμών, σε απόσταση 500 μέτρων ακτινοειδώς από αυτές και στα εισοδευτικά στόμια των ιχθυοτροφείων σε απόσταση 200 μέτρων ακτινοειδώς από αυτά. • Επιτρεπόμενη ψαριά:
 • Μέχρι πέντε (5) κιλά ψάρια ή μαλάκια ή οστρακόδερμα κατά 24ωρο, εφόσον αλιεύει με οποιοδήποτε από τα επιτρεπόμενα εργαλεία εκτός από δίχτυα ή παραγάδια με τα οποία επιτρέπεται να ψαρεύει μέχρι δέκα (10) κιλά. Εξαιρείται η περίπτωση που ένα ψάρι μόνο έχει μεγαλύτερο βάρος.
 • Ένα μόνο άτομο του γένους των ροφοειδών.

 • Διατάξεις για το ερασιτεχνικό ψάρεμα στα εσωτερικά νερά

 • Η ερασιτεχνική αλιεία στα εσωτερικά νερά (λίμνες, ποτάμια), επιτρέπεται να γίνεται μόνο με αγκιστρωτά εργαλεία, όπως καλαμίδι, πεταλούδα, καθετή κλπ. εκτός από παραγάδια.
 • Κάθε ερασιτέχνης ψαράς επιτρέπεται να συλλαμβάνει συνολικά μέχρι δύο κιλά αλιευμάτων ή μέχρι τρία άτομα το 24ωρο ανεξαρτήτως βάρους.


 • Διατάξεις για το υποβρύχιο ερασιτεχνικό ψάρεμα

 • Απαγορεύεται η άσκηση της υποβρύχιας ερασιτεχνικής αλιείας:
 • Κατά τον μήνα Μάϊο κάθε χρόνο.
 • Αμέσως μετά τη δύση μέχρι την ανατολή του ηλίου.
 • Σε άτομα που δεν έχουν συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας τους.

 • Σε απόσταση 200 μέτρων από:
 • Τα σημεία όπου συνήθως κολυμπούν οι λουόμενοι.
 • Τα λιμενικά έργα, ή ναυτιλιακές σημάνσεις, ή σκάφη, ή άλλα πλωτά μέσα αλιείας, καθώς και τα δίχτυα με εμφανή σήμανση.
 • Τα αγκυροβολημένα πλοία.
 • Σε θαλάσσιες ζώνες διέλευσης σκαφών, καθώς και εισόδους - εξόδους λιμανιών αγκυροβολιών.

 • Τα άτομα που εκτελούν υποβρύχια ερασιτεχνική αλιεία, υποχρεούνται να φέρουν έναν επιπλέοντα σημαντήρα (πλαστικό), χρώματος κίτρινου, ο οποίος να φέρει σημαία κίτρινη με διαγώνια κόκκινη γραμμή, στην οποία να αναγράφονται τα ψηφία Υ.Δ. Αν ο υποβρύχιος ψαράς συνοδεύεται από πλωτό μέσο, η σημαία αυτή πρέπει να είναι στερεωμένη σε εμφανές σημείο πάνω στο σκάφος.
 • Απαγορεύεται στους ερασιτέχνες υποβρύχιους ψαράδες:
 • Να αφαιρούν αλιεύματα από τα αλιευτικά εργαλεία άλλων ψαράδων.
 • Να εξακολουθούν να έχουν οπλισμένα τα εργαλεία που είναι ειδικά για την υποβρύχια αλιεία, όταν βρίσκονται έξω από το νερό ή στην ξηρά.
 • Να χρησιμοποιούν οποιαδήποτε μορφή καταδυτικής συσκευής παροχής αέρα από σκάφος ή φορητή αυτόνομη καταδυτική συσκευή. Επίσης απαγορεύεται να υπάρχουν αναπνευστικές συσκευές στα σκάφη άλλου χημικού μίγματος.
 • Να χρησιμοποιούν καμάκι που η δύναμη εκπυρσοκρότησης του να προέρχεται από εκρηκτική ύλη ή άλλο χημικό μείγμα.
 • Να χρησιμοποιούν δίχτυα σε οποιαδήποτε φάση της αλιείας.
 • Να αλιεύουν ψάρια βάρους μικρότερου των (150 gr.) εκατόν πενήντα γραμμαρίων, και χταπόδια βάρους κάτω του μισού κιλού (500 gr.).
 • Να χρησιμοποιούν φωτεινή υποβρύχια πηγή τόσο κατά την ημέρα όσο και κατά τη νύχτα.
 • Να ψαρεύουν σε βάθη μεγαλύτερα των 10 μέτρων.
 • Aπαγορεύεται στα άτομα κάτω των 18 ετών να ψαρεύουν με ψαροντούφεκο.


 • Yποχρεωτικά εφόδια σκάφους

 • Σωσίβια ή σωσίβιες ζώνες για όσα άτομα γράφει η άδεια του σκάφους.
 • Τρία βεγγαλικά χεριού.
 • Ένα καπνογόνο.
 • Ένας φορητός πυροσβεστήρας εγκεκριμένου τύπου CO2, αφρού ή σκόνης.
 • Ένα ραδιόφωνο.
 • Ένα λευκό φανάρι, όταν το σκάφος δεν έχει μηχανή. Αν έχει μηχανή, ένα λευκό περίβλεπτο φανάρι, ένα κόκκινο στην αριστερή πλευρά και ένα πράσινο στη δεξιά ή μία τρίφωτη λυχνία.

  Προαιρετικά εφόδια σκάφους

 • Ένα ζευγάρι εφεδρικά κουπιά, έστω και αν το σκάφος έχει μηχανή.
 • Ένα κυκλικό σωσίβιο, με σχοινί τουλάχιστον 15 μ.
 • Ένας φακός.
 • Ένας εφεδρικός πείρος.
 • Ένας κουβάς.
 • Μία πλωτή άγκυρα.
 • Φαρμακείο με τα απαραίτητα για την παροχή Πρώτων Βοηθειών.
 • Μία άγκυρα αρκετού βάρους, ανάλογα με το μέγεθος του σκάφους, με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη αλυσίδα ή σχοινί & αλυσίδα.

 • Περιεχόμενα

 • Γενικές διατάξεις για το ερασιτεχνικό ψάρεμα
 • Διατάξεις για το ερασιτεχνικό ψάρεμα στη θάλασσα
 • Διατάξεις για το ερασιτεχνικό ψάρεμα στα εσωτερικά νερά
 • Διατάξεις για το υποβρύχιο ερασιτεχνικό ψάρεμα
 • Nεότερες διατάξεις, που ισχύουν από 1/1/99 κατά τον Ευρωπαϊκό κανονισμό (Από best-fishing.gr)
 • Έκδοση ερασιτεχνικής άδειας αλιείας σκάφους (Από το site του Υ.Ε.Ν.)
 • Έκδοση ατομικής ερασιτεχνικής άδειας αλιείας (Από το site του Υ.Ε.Ν.)
 • Ανανέωση ερασιτεχνικής άδειας αλιείας σκάφους (Από το site του Υ.Ε.Ν.)
 • Ανανέωση ατομικής ερασιτεχνικής άδειας αλιείας (Από το site του Υ.Ε.Ν.)
 • Μεταβίβαση-αλλαγή κυριότητας άδειας ερασιτεχνικού σκάφους (Από το site του Υ.Ε.Ν.)
 • Υποχρεωτικά εφόδια σκάφους
 • Προαιρετικά εφόδια σκάφους

 • Δημοσίευση σχολίου