Πέμπτη, 27 Νοεμβρίου 2014

Eπιδοτούμενο πρόγραμμα κατάρτισης ανέργων στην Κόρινθο

Eπιδοτούμενο πρόγραμμα κατάρτισης ανέργων στην Κόρινθο
Το ΚΕΚ PRACTICA ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, πρόκειται να υλοποιήσει στην Κόρινθο, στο διάστημα Ιανουαρίου-Μαρτίου 2015,  1 επιδοτούμενο πρόγραμμα κατάρτισης ανέργων. 
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε 20 ωφελούμενους ανέργους με τα εξής χαρακτηριστικά :

  • Μακροχρόνια άνεργοι, Μετανάστες, Παλιννοστούντες, Άτομα με πολιτισμικές ή θρησκευτικές ιδιαιτερότητες
  • Απόφοιτοι λυκείου, γυμνασίου, δημοτικού, ή αναλφάβητοι
Η διάρκεια  του προγράμματος είναι 550 ώρες και οι συμμετέχοντες επιδοτούνται με 5,00 €/ ώρα κατάρτισης. Η προκατάρτιση και η θεωρητική κατάρτιση θα υλοποιηθεί στο ΚΕΚ Z-INVEST, Αγίου Γεωργίου 84, στην Κόρινθο. Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, το 15% των καταρτιζομένων θα προσληφθούν από τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις πρακτικής, για 70 ημερομίσθια πλήρους απασχόλησης.
Οι ενδιαφερόμενοι άνεργοι παρακαλούνται να περάσουν τη διαδικασία εξατομικευμένης προσέγγισης στο ΚΠΑ / ΟΑΕΔ Κορίνθου και να επικοινωνήσουν στα τηλέφωνα 6940-906131, 2610-226652, ή να προσέλθουνστη διεύθυνση ( Κόρινθος, Εθν. Αντίστασης 5,  β’ όροφος, γραφείο Β3 ) καθημερινά ώρες 8:00 – 16:00, για αιτήσεις συμμετοχής.
 
Το πρόγραμμα υλοποιείται στο πλαίσιο της Πράξης «Παρεμβάσεις υπέρ ευπαθών κοινωνικά ομάδων από πιστοποιημένα Εξειδικευμένα Κέντρα Κοινωνικής και Επαγγελματικής Ένταξης ατόμων με αναπηρίες (ΑμεΑ) και απεξαρτημένων ατόμων ή ατόμων υπό απεξάρτηση, καθώς και από πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ), στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης». Οι φορείς συγχρηματοδότησης είναι η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών από το ΕΚΤ του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Δημοσίευση σχολίου