Πέμπτη, 2 Οκτωβρίου 2014

Σελόντα: Συγκροτήθηκε σε σώμα το Δ.Σ.

Συγκροτήθηκε σε Σώμα κατά την συνεδρίασή του της 01.10.2014 το Διοικητικό Συμβούλιο της ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕ ως ακολούθως:

    Γεώργιος Αντύπας του Βασιλείου, Πρόεδρος του Δ.Σ.– Μη Εκτελεστικό Μέλος
    Ιωάννης Στεφανής του Κωνσταντίνου, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. – Μη Εκτελεστικό Μέλος
    Ιωάννης Ανδριανόπουλος του Παναγιώτη, Διευθύνων Σύμβουλος – Εκτελεστικό Μέλος
    Παναγιώτης Αλλαγιάννης του Ιωάννης, Ανεξάρτητο – Μη Εκτελεστικό Μέλος
    Μιχαήλ Κόκκινος του Αλεξάνδρου, Ανεξάρτητο – Μη Εκτελεστικό Μέλος
    Αδαμαντίνη Λάζαρη του Κωνσταντίνου, Ανεξάρτητο – Μη Εκτελεστικό Μέλος
    Αθανάσιος Σκορδάς του Ιωάννη, Ανεξάρτητο – Μη Εκτελεστικό Μέλος

H θητεία των μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου είναι 5ετής, ήτοι λήγει εντός του Α΄ εξαμήνου του έτους  2019.

Υπενθυμίζεται ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕ, που συνήλθε την 11.09.2014, εξέλεξε νέο 7μελές Διοικητικό Συμβούλιο και όρισε ως ανεξάρτητα μέλη, σύμφωνα με τον ν.3016/2002, όπως ισχύει, τους κ.κ.  Αλλαγιάννη Παναγιώτη, Μιχαήλ Κόκκινο, Αδαμαντίνη Λάζαρη και Αθανάσιο Σκορδά.
Δημοσίευση σχολίου