Τετάρτη, 18 Σεπτεμβρίου 2013

Ανακοίνωση απορρόφησης των εταιρειών Θαλάσσιες Υδατοκαλλιέργειες Ευβοϊκού Α.Ε. και Υδατοκαλλιέργειες Ρόδου Α.Γ.Ε.Ε. από την Περσεύς Προϊόντα Ειδικής Διατροφής Α.Β.Ε.Ε.
Ανακοίνωση απορρόφησης των εταιρειών Θαλάσσιες Υδατοκαλλιέργειες Ευβοϊκού Α.Ε. και Υδατοκαλλιέργειες Ρόδου Α.Γ.Ε.Ε. από την Περσεύς Προϊόντα Ειδικής Διατροφής Α.Β.Ε.Ε.
Τα Διοικητικά Συμβούλια των εταιρειών Περσεύς Προϊόντα Ειδικής Διατροφής Α.Β.Ε.Ε., Θαλάσσιες Υδατοκαλλιέργειες Ευβοϊκού Α.Ε. και Υδατοκαλλιέργειες Ρόδου Α.Γ.Ε.Ε. ανακοίνωσαν, ότι στις από 30-7-2013 συνεδριάσεις τους αποφάσισαν τη συγχώνευση τους, με απορρόφηση από την «Περσεύς Προϊόντα Ειδικής Διατροφής Α.Β.Ε.Ε. των Θαλάσσιες Υδατοκαλλιέργειες Ευβοϊκού Α.Ε. (θυγατρική 100% της απορροφώσας) και της Υδατοκαλλιέργειες Ρόδου Α.Γ.Ε.Ε. (θυγατρική 100% της απορροφώσας).
Κατά τις ως άνω συνεδριάσεις αποφασίστηκε επίσης η έναρξη της διαδικασίας συγχώνευσης με ημερομηνία κατάρτισης Ισολογισμού Μετασχηματισμού την 31-7-2013 και ορίστηκε ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής κος Γεώργιος Ι. Βαρθαλίτης, μέλος της ελεγκτικής εταιρείας BAKER TILLY HELLAS A.E., για τη διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων των συγχωνευόμενων εταιρειών.
Σε κάθε περίπτωση όλα τα ανωτέρω, καθώς και ο σκοπούμενος εταιρικός μετασχηματισμός εν γένει, τελούν υπό την έγκριση των γενικών συνελεύσεων των συγχωνευόμενων εταιρειών και την προϋπόθεση χορηγήσεως, των κατά το νόμο προβλεπόμενων αδειών ή εγκρίσεων των αρμοδίων Αρχών.
 
Τα κύρια καλλιεργούμενα είδη, η τσιπούρα και το λαβράκι αποτελούν περίπου το 95% της συνολικής παραγωγής. Το ποσοστό αυτό μειώνεται σταθερά, καθώς αναπτύσσεται η καλλιέργεια νέων ειδών, όπως το μυλοκόπι, το φαγκρί, η συναγρίδα κ.α.
Παρατίθενται τα κυριώτερα καλλιεργούμενα είδη και τα χαρακτηριστικά τους:
Τσιπούρα (Sparus Aurata)
Η τσιπούρα, sparus aurata (Linn.), είναι το πλέον ευρέως καλλιεργούμενο είδος. Η τσιπούρα είναι πρωτανδρικό ερμαφρόδιτο είδος – τα περισσότερα νέα ψάρια είναι αρσενικά και μετά γίνονται θηλυκά. Στο φυσικό της περιβάλλον βρίσκεται στη Μεσόγειο θάλασσα και στις ανατολικές παράκτιες περιοχές του Βόρειου Ατλαντικού. Όταν μεγαλώσει φθάνει μέχρι τα 60 εκ. Στην Ιταλία λέγεται orata, στην Ισπανία dorada, στη Γαλλία dorade royale και στην Αγγλία gilthead seabream.
Λαβράκι (Dicentrarchus Labrax )
Το Ευρωπαϊκό λαβράκι, dicentrarchus labrax (Linn.), διατίθεται στην αγορά ως μεσογειακό λαβράκι, bronzini ή spigola στην Ιταλία, lubina στην Ισπανία και bas στη Γαλλία. Είναι το δεύτερο σημαντικότερο είδος (σε όγκο παραγωγής) στη Μεσογειακή ιχθυοκαλλιέργεια. Το λαβράκι βρίσκεται σε όλη την Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένου του Ατλαντικού ωκεανού, της Μεσόγειας θάλασσας και της Μαύρης θάλασσας. Κυνηγάει τη τροφή του τη νύχτα και τρέφεται με μικρά ψάρια, κεφαλόποδα και οστρακόδερμα. Θεωρείται μεγάλη λιχουδιά. Οι Έλληνες δημοσιογράφοι χρησιμοποιούν την
ίδια λέξη (λαβράκι) για αποκλειστικές ειδήσεις με μεγάλη αξία, συγκρίνοντας τη τύχη με αυτή του ψαρά που πιάνει λαβράκι.
 
Προέλευση: Ανακοίνωση, ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Β.Ε.Ε. 1-8-2013
Δημοσίευση σχολίου