Πέμπτη, 21 Μαρτίου 2013

Από τις 27 Μαρτίου οι αιτήσεις για το κοινωνικό παντοπωλείο στο δήμο Βέλου- Βόχας

Από τις 27 Μαρτίου οι αιτήσεις για το κοινωνικό παντοπωλείο στο δήμο Βέλου- Βόχας
Από το δήμο Βέλου- Βόχας αναφέρεται μεταξύ άλλων: «Ενημερώνουμε τους Δημότες του Δήμου Βέλου Βόχας ότι η διάρκεια υποβολής αιτήσεων για το Κοινωνικό Παντοπωλείο, ορίζεται από 27/03/2013 έως και 17/04/2013.
Αιτήσεις θα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να προμηθεύονται καθημερινά, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από το Δημοτικό Κατάστημα Βέλου και το Αυτοτελές Γραφείο Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δήμου Βέλου Βόχας (1ος όροφος) και από τους Προέδρους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων. Η κατάθεση των αιτήσεων με τα συνημμένα δικαιολογητικά, θα γίνεται επίσης στο ανωτέρω γραφείο (τηλ. επικοινωνίας 2742360300 begin_of_the_skype_highlighting 2742360300 ΔΩΡΕΑΝ  end_of_the_skype_highlighting / 309 / 334 / 329) έως 17/04/2013.
Δικαιούχοι του Κοινωνικού Παντοπωλείου είναι:
1.α) Έλληνες πολίτες και ομογενείς, που είναι είτε δημότες είτε μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Βέλου Βόχας.
β) Αλλοδαποί που κατοικούν μόνιμα στον Δήμο Βέλου Βόχας και διαθέτουν άδεια παραμονής και θεωρημένο διαβατήριο με ποσόστωση η οποία ορίζεται από την Επιτροπή Διαχείρισης.
2. Κύριο κριτήριο ένταξης των δικαιούχων είναι το ετήσιο πραγματικό και όχι τεκμαρτό εισόδημα, ενώ λαμβάνονται υπόψη επιπλέον παράγοντες όπως η οικογενειακή κατάσταση, τα κοινωνικά προβλήματα, η ανεργία, τα προβλήματα υγείας  και αναπηρίας και οι συνθήκες στέγασης.
3. Το Κοινωνικό Παντοπωλείο εξυπηρετεί τους κάτωθι λαμβάνοντας υπόψη και τα εξής οικονομικά κριτήρια :
α) Μοναχικά άτομα με χαμηλό εισόδημα έως 6.000 € ή ανεργία.
β) Ζευγάρια ή οικογένειες με χαμηλό εισόδημα, κοινωνικοοικονομικά προβλήματα ή ανεργία. Το ανωτέρω ποσό προσαυξάνεται κατά 20% για κάθε προστατευόμενο μέλος, σύζυγο ή τέκνο.
γ) Άτομα με ειδικές ανάγκες ή με αναπηρία 67% και άνω με οικονομικά προβλήματα. Το ανωτέρω ποσό προσαυξάνεται κατά 50%.
4. Τα παιδιά σε μια οικογένεια μπορεί να είναι ανήλικα ή να σπουδάζουν, άνεργα ή προστατευόμενα λόγω αναπηρίας.
5. Δεν μπορεί, μοναχικό άτομο / ζευγάρι / οικογένεια να είναι δικαιούχος του Κοινωνικού Παντοπωλείου για όσο χρονικό διάστημα είναι δικαιούχος/οι σε άλλα προγράμματα διανομής τροφίμων ή προγράμματα σίτισης.
6. Η κατηγοριοποίηση και οι προϋποθέσεις εξυπηρέτησης των ωφελούμενων, καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά,  μπορούν να τροποποιούνται προς όφελος των πολιτών με απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης ειλημμένη κατ’ απόλυτη πλειοψηφία, με τις ισχύουσες κάθε φορά προϋποθέσεις να πρέπει υποχρεωτικά να αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Δήμου και σε εμφανές σημείο στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.
Πότε θα ξεκινήσει η λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου και που θα στεγαστεί;
Στόχος της Δημοτικής Αρχής είναι το Κοινωνικό Παντοπωλείο να διανείμει τα πρώτα προϊόντα στους δικαιούχους πριν το Πάσχα (δηλ. τέλη Απριλίου). Θα ξεκίνησε η συλλογή τροφίμων  και λοιπών προϊόντων από εθελοντές με την συνεργασία Δήμου , Προέδρων Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων, συλλόγων και με την υποστήριξη της Επίλεκτης Ομάδας Ειδικών Αποστολών Δήμου Βέλου Βόχας. Ήδη ξεκίνησε χθες 20/03/2013 η συλλογή προϊόντων από την Τοπική Κοινότητα Ταρσινών με την άψογη συνεργασία του Προέδρου κ. Δημητρίου Παν. και του Συλλόγου Γυναικών.
Το Κοινωνικό Παντοπωλείο θα στεγαστεί στο Βέλο και σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο επί της οδού Αγ. Μαρίνας έναντι του Δημοτικού Καταστήματος Δημοτικής Ενότητας Βέλου».
Δημοσίευση σχολίου