Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2013

σεισμος τωρα

Σφαιρική άποψηM 3,1 - ΕΛΛΆΔΑ - 14.01.2013 14:10:45 UTC
Μέγεθος 3,1 ML
Περιοχή ΕΛΛΆΔΑ
Ημερομηνία χρόνος 01/14/2013 14:10:45.0 UTC
Τοποθεσία 38,10 Ν? 22,74 E
Βάθος 5 χιλιόμετρα
Αποστάσεις 88 χιλιόμετρα W Athens (pop 729.137? Τοπική ώρα 16:10:45.0 14/01/2013)
80 χιλιόμετρα W Piraieús (pop 172.429? τοπική ώρα 16:10:45.0 01/14/2013)
9 χλμ ΒΔ Κιατο (pop 10.032? τοπική ώρα 16:10:45.0 14/01/2013)
8 χιλιομέτρων ΒΑ Μελίσσιον (pop 864? τοπική ώρα 16:10:45.0 14/01/2013)Δημοσίευση σχολίου