Κυριακή, 2 Δεκεμβρίου 2012

Δείτε ποιοι απαλλάσσονται από τα τέλη κυκλοφορίας

4188384c8dc5f045dc65c3f11b61d6ba_XL
Απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας 2013 θα πάρουν όσοι:το όχημα τους έχει τεθεί σε ακινησία, όπως ορίζει ο νόμος, (κατάθεση πινακίδων και αριθμού κυκλοφορίας σε περίπτωση εκούσιας ακινησίας ή σχετικών δικαιολογητικών σε περίπτωση αναγκαστικής ακινησίας) πριν την 1η Ιανουαρίου του έτους που αφορά στο σήμα και παραμένει σε ακινησία: • προκειμένου γιαΙΧ επιβατικά και μοτοσικλέτες, για ολόκληρο
όχημα τους έχει τεθεί σε κυκλοφορία μετά την 1-11-2010 και οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα είναι μέχρι 100 γραμ./χιλιόμετρο.Για τα τέλη κυκλοφορίας 2013 και την καταβολή απαιτείται «Κωδικός Πληρωμής», τον οποίο οι υπόχρεοι μπορούν να προμηθευτούν:1. από τις επιλογές «Εκτύπωση Εντύπου Τελών Κυκλοφορίας» ή «Αρχείο σε Φύλλο Εργασίας», όταν είναι πιστοποιημένοι χρήστες στο TaxisNetαπό την εφαρμογή για την εκτύπωση τελών κυκλοφορίας πληκτρολογώντας τον Α.Φ.Μ. και τον αριθμό κυκλοφορίας.
2. Όσοι έχουν απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας πρέπει μέσω της εφαρμογής να εκτυπώσουν τα τέλη κυκλοφορίας όπου θα τους απαλλάσσει από την πληρωμή.
Μέσω των εισπρακτικών φορέων, εφόσον διαθέτουν τη σχετική υποδομή. Οι υπόχρεοι οφείλουν να προσκομίζουν την άδεια κυκλοφορίας του οχήματος για το οποίο θα καταβληθούν τα τέλη κυκλοφορίας 2013 ή φωτοαντίγραφο αυτής και να γνωστοποιούν τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) του ιδιοκτήτη του οχήματος ή ενός εκ των συνιδιοκτητών, σε περίπτωση συνιδιοκτησίας.
Στις περιπτώσεις που υπάρχει διαφωνία ως προς τα εμφανιζόμενα στοιχεία κατόχου–οχήματος, ο φορολογούμενος πρέπει να απευθύνεται:
1. στην αρμόδια περιφερειακή Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών, στην οποία εκδόθηκε η άδεια κυκλοφορίας του οχήματός του, όταν τα εμφανιζόμενα στοιχεία είναι ίδια με τα αντίστοιχα που είναι τυπωμένα στην άδεια.
2. σε οποιαδήποτε Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.), όταν διαφέρουν από τα αντίστοιχα της άδειας κυκλοφορίας, προσκομίζοντας την άδεια κυκλοφορίας του οχήματος.
3. σε οποιαδήποτε Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.), όταν εμφανίζεται όχημα το οποίο δεν ανήκει στον φορολογούμενο, προσκομίζοντας τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά.
4. στην αρμόδια Δ.Ο.Υ, όταν δεν είναι ενημερωμένη η εικόνα αυτοκινήτου οχήματος για απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας ή τη θέση αυτού σε ακινησία, με την προσκόμιση των κατά περίπτωση προβλεπόμενων δικαιολογητικών.
Εξαιρετικά, τα τέλη κυκλοφορίας 2013 των αυτοκινήτων οχημάτων καταβάλλονται:
1. στα κλιμάκια των Δ.Ο.Υ. στην Αττική ή στις κατά περίπτωση αρμόδιες Δ.Ο.Υ. της περιφέρειας, όταν η καταβολή τελών κυκλοφορίας γίνεται προ της χορήγησης νέας άδειας κυκλοφορίας αυτοκινήτου οχήματος.2. σε οποιαδήποτε Δ.Ο.Υ. όταν απαιτείται διόρθωση στοιχείων αρχείου οχημάτων της Γ.Γ.Π.Σ. ή όταν αποδεδειγμένα δεν παρέχεται από το σύστημα «Κωδικός Πληρωμής», ή όταν έχουν αφαιρεθεί τα στοιχεία κυκλοφορίας του οχήματος, με πράξη Αστυνομικής Αρχής, λόγω οφειλής τελών κυκλοφορίας.
3. μόνο στην αρμόδια για τη φορολογία εισοδήματος του ιδιοκτήτη του οχήματος Δ.Ο.Υ. σε περίπτωση άρσης εκούσιας ή αναγκαστικής ακινησίας


Δημοσίευση σχολίου