Σάββατο, 22 Σεπτεμβρίου 2012

σεισμος σημερα 22 9 12

Σφαιρική άποψη

M 5.6- GREECE - 2012-09-22 03:52:26 UTC


Μέγεθος 5,6 mb


Περιοχή ΕΛΛΆΔΑ

Ημερομηνία χρόνος 22/09/2012 03:52:26.0 UTC

Τοποθεσία 38,10 Ν? 22,77 E

Βάθος 10 χιλιόμετρα

Αποστάσεις 85 χλμ Δ Αθήνας (pop 729.137? Τοπική ώρα 06:52:26.1 22/09/2012)

78 χιλιόμετρα W Piraieús (pop 172.429? τοπική ώρα 06:52:26.1 09/22/2012)

9 χλμ Β Κιατο (pop 10.032? τοπική ώρα 06:52:26.1 22/09/2012)

Δημοσίευση σχολίου