Σάββατο, 23 Ιουνίου 2012

σεισμος σημερα

M4.7- GREECE - 2012-06-23 17:52 UTC
Μέγεθος 4,7 mb


Περιοχή ΕΛΛΆΔΑ


Ημερομηνία φορά 06/23/2012 17:52:31.0 UTC


Τοποθεσία Ν 38,19? 22,04 Ε


Βάθος 27 χιλιόμετρα


Αποστάσεις 150 χιλιόμετρα W Athens (ποπ 729.137? Τοπική ώρα 20:52:31.6 06/23/2012)


28 χιλιόμετρα E Pátrai (pop 163.360? τοπική ώρα 20:52:31.6 23/06/2012)


8 χιλιόμετρα ΝΔ Aiyion (ποπ 20.664? τοπική ώρα 20:52:31.6 23/06/2012)

Δημοσίευση σχολίου