Παρασκευή, 7 Ιουλίου 2017

Ξεκινά και επίσημα η διαδικασία πώλησης των Νηρέα και Σελόντα

Ξεκινά και επίσημα η διαδικασία πώλησης των Νηρέα και Σελόντα
 • Για την έναρξη της διαγωνιστικής διαδικασίας από τις τέσσερις συστημικές τράπεζες που συμμετέχουν στο μετοχικό τους κεφάλαιο ενημερώθηκαν οι Νηρεύς και Σελόντα.
  Οι Πειραιώς, Εurobank, Εθνική και Alpha Bank έδωσαν εντολή στους συμβούλους τους (Lazard Frères SAS, PricewaterhouseCoopers και Alvarez & Marsal) να οργανώσουν διαγωνιστική διαδικασία, η οποία ενδέχεται να καταλήξει στην πώληση του συνόλου ή μέρους των τραπεζικών συμμετοχών στις δύο εταιρείες, τις μεγαλύτερες του κλάδου στην Ελλάδα.
  Όπως έχει γράψει από τις 8 Ιουνίου το Capital.gr, η πώληση των δύο μεγαλύτερων εταιρειών του εγχώριου κλάδου της ιχθυοκαλλιέργειας είχε ήδη αποφασιστεί από τα δ.σ. των τραπεζών και αναμένονταν να γίνουν οι πρώτες ενέργειες από το σύμβουλο της πώλησης.
  Στην ανακοίνωσή της η Νηρεύς αναφέρει: Η NHΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι έλαβε τέσσερεις επιστολές προερχόμενες από τις τράπεζες Πειραιώς, Εurobank, Εθνική και Alpha Bank, μετόχους της Εταιρείας, με τις οποίες γνωστοποιήθηκε στην Εταιρεία ότι οι ανωτέρω τράπεζες διερευνούν τις διαθέσιμες εναλλακτικές όσον αφορά στην αξιοποίηση των συμμετοχών τους στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας με την συνδρομή των Lazard Frères SAS, PricewaterhouseCoopers και Alvarez & Marsal, ως χρηματοοικονομικών συμβούλων, και της δικηγορικής Εταιρείας Κουταλίδη, ως νομικού συμβούλου. Στο πλαίσιο αυτό, οι ανωτέρω τράπεζες αποφάσισαν να δώσουν εντολή στους συμβούλους τους να οργανώσουν διαγωνιστική διαδικασία, η οποία ενδέχεται να καταλήξει στην πώληση του συνόλου ή μέρους της  συμμετοχής εκάστης στην ΝΗΡΕΥΣ.
  Οι τέσσερεις συστημικές τράπεζες συμμετέχουν στο μετοχικό κεφάλαιο της ΝΗΡΕΥΣ με τα ακόλουθα ποσοστά: Τράπεζα Πειραιώς  32,51% - Eurobank Εργασίας 15,64% - Εθνική Τράπεζα Ελλάδος 6,18% - Alpha Τράπεζα 20,65%
  Αντίστοιχα οι τράπεζες συμμετέχουν στο μετοχικό κεφάλαιο της ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε με τα ακόλουθα ποσοστά : Τράπεζα Πειραιώς  32,92% - Eurobank Εργασίας 13,28% - Εθνική Τράπεζα Ελλάδος 11,44% -Alpha Τράπεζα 21,97%
  Το πρώτο ουσιώδες σκέλος του διαγωνισμού για την πώληση των Νηρέα και Σελόντα θα λάβει χώρα το Φθινόπωρο, με την κατάθεση των μη δεσμευτικών προσφορών. Η ολοκλήρωση της διαδικασίας (εφόσον δεν υπάρξουν καθυστερήσεις) αναμένεται να ολοκληρωθεί στα τέλη του 2017 – αρχές 2018.

Δημοσίευση σχολίου